3.12.2007,1:22 AM
Ako si ..... Inay Magenta (Maganda, sabi ni Itay!)
Welcome to the family .... we're glad that you have come to share your life with us ..... as we grow in love ..... napapakanta lang po dahil lubos kaming nagagalak sa mga bumisita at uminom sa napakainit na kape (kahit walang asukal).

Ako naman ang magpapakilala sa inyo, da MABAIT, MAPAGMAHAL, at MALAMBING ngunit MATARAY (kung may magkamaling umapi o gigiba sa pamilya) na ilaw ng tahanang ito, ssshhh ... medyo kuripot kasi ang aking partner-in-crime kaya lampara muna ang gamit namin!
Kung marami ang nabulag sa aking mahal na esposo (selosa ako) aba eh kailangang may magkamali rin sa akin ..... pahapyaw lang ito sa tunay na katauhan ko *wink*

* eto nga pala ang laging sinasambit ni Pacundo (Itay) ko noong nanliligaw pa sa akin ang damuho, akala ko naman siya ang sumulat!

Wonder Woman
You got magic in your hands

Everything you touch turns gold

Anything you cooked touched souls

You are beautiful

You are wonderful

You are Wonder Woman.You got love in your sexy brown eyes

Your deep glares leave me mesmerized

You're no devil with no disguise

You are beautiful

You are wonderful

You are Wonder WomanIt could have been anyone

But I'm glad it's you

You are wonderful

You are beautiful

You are my Wonder Woman.©2007 Stargazer Souljah


..... And may we always be to you 
what God would have us be a family always there
to be strong and to lean on .....
 
posted by inay
Permalink ¤